Çalışanlarımız

Mesul Müdür: Cem Aloğlu  -  Sorumlu Mağaza Personeli: Sinan Sağduyu  -   Gülsefa Sağduyu Acar -  Gülver Bastırmacı

Mesul Müdür: Cem Aloğlu – Sorumlu Mağaza Personeli: Sinan Sağduyu – Gülsefa Sağduyu Acar – Gülver Bastırmacı

Translate »